Welkom bij het LEAN Forum België

Lean Thinking is momenteel uitgegroeid tot de belangrijkste managementmethode bij industriële bedrijven in hun poging competitief te blijven in een "flat world". Daarenboven dringt Lean ook geleidelijk door in administratie en dienstenbedrijven.

Het Lean Forum start in het najaar 2012 opnieuw op na een periode van relatieve inaktiviteit.

Heel wat contactpersonen en emailadressen zijn ondertussen niet meer juist. Leden die opnieuw willen aanknopen bij de werking van het forum worden verzorgd hun nieuwe coördinaten door te sturen naar hendrik.vanlandeghem@ugent.be .

Bij de implementatie blijkt echter dat achter de ogenschijnlijk eenvoudige principes diepgaande organisatieveranderingen schuilen, waardoor de invoering van Lean bij veel bedrijven moeizaam verloopt. Reden genoeg om in 2005 een Lean forum op te starten, dat ondertussen 50 bedrijven en meer dan 120 professionele ervaringsdeskundigen telt!

Doel van het Lean forum is om bedrijven toe te laten informatie en praktijkervaringen onderling uit te wisselen. De vakgroep Industrieel Beheer van de Universiteit Gent treedt op als organisator en moderator in de persoon van prof. Hendrik Van Landeghem.

Het forum richt regelmatig ronde tafel vergaderingen in, waar bedrijven hun ervaringen inzake LEAN implementatie delen met de aanwezigen. Ook bedrijfsbezoeken staan op het menu. Essentieel hierbij is dat enkel bedrijven die zelf met Lean bezig zijn toegelaten worden. Consultants kunnen geen lid worden. Leden hebben tevens toegang tot een on-line discussieforum, zodat zij hun vragen en ervaringen onmiddellijk kunnen delen met de nu al meer dan 100 professionals die toegang hebben tot het forum.

Bedrijven die willen deelnemen aan het Forum, kunnen zich inschrijven via dit formulier. De aanvraag wordt voorgelegd aan de huidige leden, en indien niemand bezwaar maakt, ontvangt men zijn inloggegevens na 14 dagen.